Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn ép trang bị Tần Lăng

  • Trang chủ
  • > Hướng dẫn ép trang bị Tần Lăng

Trang bị Tần Lăng là một trong những trang bị đáng mơ ước của các vị đại hiệp trong giang hồ, sau đây là hướng dẫn ép trang bị Tần Lăng: 

1. Nguyên liệu

- Mảnh Tần Thủy Hoàng: Chỉ rớt tại Bang chiến Tranh đoạt Tần Thủy Hoàng, khi đánh 4 boss Tứ Linh và Boss Tần Thủy Hoàng.

2. Cách ghép và địa điểm ghép Tần Thủy Hoàng Đồ Đằng

- Ghép tại NPC Kẻ gác Lăng mộ, thành Biện Kinh, tọa độ 220/190

- 9 mảnh Tần Thủy Hoàng đổi được 1 Tần Thủy Hoàng Đồ Đằng

3. Cách đổi trang bị Tần Thủy Hoàng

- Tại NPC chọn đổi trang bị Tần Thủy Hoàng

- 9990 Tần Thủy Hoàng Đồ đằng đổi được 1 trong 4 món trang bị bao gồm Dây chuyền, ngọc bội, nhẫn trên và nhẫn dưới.

4. Cách nâng cấp trang bị Tần Thủy Hoàng

- Tại NPC chọn nâng cấp trang bị Tần Thủy Hoàng

- Nguyên liệu bao gồm 1 trang bị Tần Thủy Hoàng và 9990 Tần Thủy Hoàng Đồ Đằng

- 2000 vạn lượng

5. Cách Phân rã trang bị Tần Thủy Hoàng

- Tại NPC chọn phân rã trang bị Tần Thủy Hoàng

- Chỉ trang bị hoàn mỹ đã nâng cấp mới phân rã được

- Cần tốn 100 tiền đồng để phân rã, thu lại được 4995 tần Thủy Hoàng Đồ đằng

6. Các dòng của trang bị Tần Thủy Hoàng

6.1. Đồ chưa nâng cấp

6.2. Đồ hoàn mỹ 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty KGD.
Công ty Cổ phần KGD phân phối độc quyền tại Việt Nam, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc xin tư vấn nhóm Zalo: 0968.85.85.27, mọi kênh liên lạc khác đều là hành vi lừa đảo.