Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn mặc đồ theo ngũ hành

  • Trang chủ
  • > Hướng dẫn mặc đồ theo ngũ hành

1. Ngũ hành trong game:

Trong võ lâm 1 có 5 hệ ngũ hành là: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ. Mỗi hệ gồm nhiều môn phái:
– Hệ Kim: Thiếu Lâm, Thiên Vương Bang.
– Hệ Mộc: Đường Môn, Ngũ Độc
– Hệ Thủy: Nga My, Thúy Yên.
– Hệ Hỏa: Cái Bang, Thiên Nhẫn.
– Hệ Thổ: Võ Đang, Côn Luân.

2. Ngũ hành của trang bị:

Bộ trang bị sẽ chia thành 5 cặp tương ứng với nhau:

– Thứ 1: Dây chuyền – Áo
– Thứ 2: Nón – Vũ Khí
– Thứ 3: Ngọc Bội – Găng Tay
– Thứ 4: Quần – Nhẫn (dưới)
– Thứ 5: Giày – Nhẫn (trên)

3. Hướng dẫn mặc đồ theo phái: Phái hệ gì thì nón và vũ khí hệ đó

3.1. Phái hệ Kim: Kim sinh Thủy, vì vậy giầy và nhẫn trên nên chọn đồ 6 dòng, các đồ còn lại chọn 5 dòng

3.2. Phái hệ Mộc: Mộc sinh Hỏa, vì vậy giầy và nhẫn trên nên chọn đồ 6 dòng, các đồ còn lại chọn 5 dòng

3.3. Phái hệ Thủy: Thủy sinh Mộc, vì vậy giầy và nhẫn trên nên chọn đồ 6 dòng, các đồ còn lại chọn 5 dòng

3.4. Phái hệ Hỏa: Hỏa sinh Thổ, vì vậy giầy và nhẫn trên nên chọn đồ 6 dòng, các đồ còn lại chọn 5 dòng

3.5. Phái hệ Thổ: Thổ sinh Kim, vì vậy giầy và nhẫn trên nên chọn đồ 6 dòng, các đồ còn lại chọn 5 dòng

4. Hướng dẫn mặc đồ theo vũ khí

Vũ khí tùy hệ mà có dòng khác nhau, hệ Kim thường có sát thương vật lý, hệ Mộc thường có dòng độc sát, hệ Thủy thường có dòng băng sát, hệ Hỏa thường có dòng hỏa sát, hệ Thổ thường có dòng lôi sát.

4.1. Chọn Mũ và Vũ khí hệ Kim: 

- Nếu nhân vật hệ Kim thì Giày – Nhẫn (trên): Hệ Thủy nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Mộc thì Quần – Nhẫn (dưới): Hệ Hỏa nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thủy thì Ngọc bội – Găng tay: Hệ Mộc nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Hỏa thì Dây chuyền – Áo: Hệ Thổ nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thổ thì Nón – Vũ khí: Hệ Kim nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

4.2. Chọn Mũ và Vũ khí hệ Mộc: 

- Nếu nhân vật hệ Kim thì Dây chuyền – Áo: Hệ Thủy nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Mộc thì Giày – Nhẫn (trên): Hệ Hỏa nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thủy thì Nón – Vũ khí: Hệ Mộc nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Hỏa thì Ngọc bội – Găng tay: Hệ Thổ nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thổ thì Quần – Nhẫn (dưới): Hệ Kim nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

4.3. Chọn Mũ và Vũ khí hệ Thủy: 

- Nếu nhân vật hệ Kim thì Nón – Vũ khí: Hệ Thủy nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Mộc thì Ngọc bội – Găng tay: Hệ Hỏa nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thủy thì Giày – Nhẫn (trên): Hệ Mộc nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Hỏa thì Quần – Nhẫn (dưới): Hệ Thổ nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thổ thì Dây chuyền – Áo: Hệ Kim nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

4.4. Chọn Mũ và Vũ khí hệ Hỏa: 

- Nếu nhân vật hệ Kim thì Quần – Nhẫn (dưới): Hệ  Thủy nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Mộc thì Nón – Vũ khí: Hệ Hỏa nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thủy thì Dây chuyền – Áo: Hệ Mộc nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Hỏa thì Giày – Nhẫn (trên): Hệ Thổ nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thổ thì Ngọc bội – Găng tay: Hệ Kim nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

4.5. Chọn Mũ và Vũ khí hệ Thổ: 

- Nếu nhân vật hệ Kim thì Ngọc bội – Găng tay: Hệ Thủy nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Mộc thì Dây chuyền – Áo: Hệ Hỏa nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thủy thì Quần – Nhẫn (dưới): Hệ Mộc nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Hỏa thì Nón – Vũ khí: Hệ Thổ nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

- Nếu nhân vật hệ Thổ thì Giày – Nhẫn (trên): Hệ Kim nên chọn 6 dòng, các đồ khác 5 dòng

 

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty KGD.
Công ty Cổ phần KGD phân phối độc quyền tại Việt Nam, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc xin tư vấn nhóm Zalo: 0968.85.85.27, mọi kênh liên lạc khác đều là hành vi lừa đảo.