Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn nâng cấp ngựa

1. Ngựa nâng cấp

- Ngựa nâng cấp bao gồm Chiếu dạ, Phi vân, Bôn tiêu, Phiêu vũ, Xích long câu.

- Ngựa có thể mua trong KTC, rớt khi đánh boss Tứ linh và Tần Thủy Hoàng trong Bang chiến Tranh đoạt Tần Thủy Hoàng, boss Đại hoàng kim.

2. Nguyên liệu nâng cấp

- Cỏ tươi

- Dây thừng

- Yên ngựa

- Bắc đẩu thuẩn mã thuật

- Tiền vạn lượng 

Các nguyên liệu có thể tìm thấy khi săn boss phụ bản Phong Lăng độ, boss Bang chiến Tranh đoạt Tần Thủy Hoàng, Boss Hoàng kim Tiểu và Đại.

3. Địa điểm nâng cấp và công thức nâng cấp

- Tại NPC Thợ rèn thần bí, thành Lâm An (tọa độ 164/199)

- Nếu thất bại sẽ mất hết nguyên liệu, nhưng không mất ngựa, không giảm cấp ngựa hiện có

- Có thể dùng thủy tinh và tinh hồng bảo thạch để tăng tỉ lệ thành công (1 thủy tinh bất kỳ tăng 0,01%; 1 tinh hông bảo thạch tăng 0,1% tỉ lệ thành công)

- Ngựa đưa vào ô nâng cấp

- Các nguyên liệu khác kể cả thủy tinh và tinh hồng bảo thạch để ở túi đồ, sẽ auto trừ nguyên vật liệu ghép

Nguyên liệu và tỉ lệ thành công
Lên cấp Nguyên liệu nâng cấp Tỉ lệ
0-->1

Cỏ tươi: 50

Dây thừng: 50

Yên ngựa:50

Bắc đẩu thuẩn mã thuật:50

Tiền vạn lượng : 50 vạn

70%
1-->2

Cỏ tươi: 100

Dây thừng: 100

Yên ngựa:100

Bắc đẩu thuẩn mã thuật:100

Tiền vạn lượng : 100 vạn

50%
2-->3

Cỏ tươi: 200

Dây thừng: 200

Yên ngựa:200

Bắc đẩu thuẩn mã thuật:200

Tiền vạn lượng : 200 vạn

30%
3-->4

Cỏ tươi: 300

Dây thừng: 300

Yên ngựa:300

Bắc đẩu thuẩn mã thuật:300

Tiền vạn lượng : 200 vạn

10%
4-->5

Cỏ tươi: 400

Dây thừng: 400

Yên ngựa:400

Bắc đẩu thuẩn mã thuật:400

Tiền vạn lượng : 400 vạn

5%

4. Các dòng sau khi nâng cấp 

(Dùng điện thoại vào web và zoom lên xem dòng rất rõ ràng)

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty KGD.
Công ty Cổ phần KGD phân phối độc quyền tại Việt Nam, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc xin tư vấn nhóm Zalo: 0968.85.85.27, mọi kênh liên lạc khác đều là hành vi lừa đảo.