Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

Hướng dẫn ép đồ Viêm Đế

1. Nguyên liệu

Mảnh Viêm đế: Có thể kiếm mảnh viêm đế qua các hoạt động sau đây: 

- Phụ bản Viêm đế (chiếm đa số)

- Boss Hoàng kim tiểu và đại

- Phụ bản Phong Lăng Độ

- Boss vượt ải 

- Rương event Sự kiện.

2. Cách ghép và địa điểm ghép Viêm đế đồ đằng

- Ghép tại NPC Bình Bình Cô Nương tại các thành thị lớn, nên ghép tại Biện Kinh có tỉ lệ thành công cao nhất

- 9 mảnh Viêm đế đổi được 1 Viêm Đế Đồ Đằng

3. Cách đổi trang bị Viêm Đế

- Tại NPC Bình Bình Cô Nương, chọn đổi đồ Viêm Đế

- 9990 Viêm đế Đồ đằng đổi được 1 món trang bị, có tất cả 5 bộ thuộc 5 hệ tương ứng bao gồm Bộ Toại Nhân (hệ Kim), bộ Phục Hy (hệ Mộc), bộ Nữ Oa (hệ Thủy), bộ Chúc Dung (hệ Hỏa), bộ Thần Nông (hệ Thổ), có thể chọn đổi tùy ý không nhất thiết phải hệ nào đổi hệ đó

- Trang bị đổi được bao gồm 7 món sau đây: Mũ, áo, đai, bao tay, giầy, ngọc bội và dây chuyền

4. Cách nâng cấp trang bị Viêm Đế

- Tại NPC chọn nâng cấp trang bị Viêm Đế

- Nguyên liệu bao gồm 1 trang bị Viêm đế nhưng chỉ nâng cấp được trong 5 trang bị gồm mũ, áo, đai, bao tay, giầy (ngọc bội và dây chuyền không thể nâng cấp thành hoàn mỹ) và 9990 Viêm đế Đồ Đằng 

- 15 đá nâng cấp Viêm Đế (đá nâng cấp có thể mua tại KTC hoặc có được khi tham gia boss Phong lăng độ, boss vượt ải, boss Tần Lăng và Rương event, boss hoàn kim đại và tiểu)

- 1000 vạn lượng

- Chú ý rằng, 5 trang bị cùng bộ hoàn mỹ có thể kích hoạt mọi dòng của tất các các trang bị khác khi mặc đủ 5 trang bị hoàn cùng 1 bộ

6. Phân rã trang bị Viêm Đế

- Chỉ những trang bị đã nâng cấp mới có thể phân dã

- Số lượng thu hồi được sau khi phần rã là 4995 Viêm đế đồ đằng

- Nguyên liệu cần là 1 trang bị hoàn mĩ Viêm Đế và 100 tiền đồng

- Chỉ cần đặt đúng loại trang bị vào ô nguyên liệu, các nguyên liệu vẫn để túi đồ, sẽ auto trừ nguyên liệu khác

7. Các trang bị sau khi đổi 

7.1. Bộ Toại nhân

7.2. Bộ Phục hy

7.3. Bộ Nữ oa

7.4. Bộ Chúc dung

7.5. Bộ Thần nông

8. Trang bị hoàn mỹ sau nâng cấp

8.1. Bộ Toại nhân

8.2. Bộ Phục Hy

8.3. Bộ Nữ oa

8.4. Bộ Chúc dung

8.5. Bộ Thần nông

 

Bản quyền trò chơi thuộc công ty KGD.
Công ty Cổ phần KGD phân phối độc quyền tại Việt Nam, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
Lưu ý: Mọi vấn đề thắc mắc xin tư vấn nhóm Zalo: 0968.85.85.27, mọi kênh liên lạc khác đều là hành vi lừa đảo.